Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22/11/2017.

Door gebruik te maken Boggl, aangeboden als dienst en product van onderneming CREAMY BV met btw-nummer BE0753.688.515 gaat u akkoord met de hieronder vermelde algemene voorwaarden.

Algemeen

 • De vermelde voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en CREAMY BV, tenzij anders vermeld.
 • Door gebruik te maken van Boggl geeft u aan de voorwaarden te accepteren en te zullen naleven.
 • Bij aanmelden en gebruiken van Boggl dient u uw eigen persoonlijke gegevens verlenen.
 • Bij niet naleven van deze voorwaarden volgt een afsluiting van uw Boggl account.

Account

 • Uw inloggegevens zijn strikt persoonlijk en u bent zelf aansprakelijk voor het geheimhouden.
 • U dient een persoon te zijn. Geautomatieseerde algoritmes, processen of robots zijn niet toegelaten om accounts aan te maken op Boggl.
 • U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de informatie en gegevens die u beheert op Boggl.
 • Het is niet toegelaten om Boggl te gebruiken voor illegale bedoelingen.

Betalingen

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende BTW tarief 21%, tenzij anders vermeld.
 • Bij betalingsachterstand van twee maanden wordt uw Boggl account tijdelijk gesloten. Na betaling van openstaande schulden krijgt u weer toegang tot uw account.
 • Alle incassokosten, kosten van advocaten en andere mogelijk kosten zijn door u te betalen.

Opzegging

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw Boggl account. De opzegging kan via mail (zie onderaan) of via het 'profielpagina' op uw Boggl account.
 • Bij stopzetting van uw account krijgt u geen toegang meer tot uw account, maar uw gegevens worden veilig bewaard voor interne statistieken. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van documenten en gegevens met bewaarplicht na stopzetten van uw Boggl account.

Prijzen en aanpassingen

 • CREAMY BV heeft het volledige recht om (met of zonder notificatie aan gebruikers) wijzigingen door te voeren op Boggl.
 • CREAMY BV heeft het volledige recht om (met of zonder notificatie aan gebruikers) tijdelijk toegang tot Boggl te beperken of te stoppen (vb bij onderhoud of upgrades).
 • CREAMY BV heeft het volledige recht om Boggl en alle toebehorende diensten te stoppen. Dit zal minimaal 3 maanden op voorhand aangekondigd worden op de officiële website.
 • CREAMY BV heeft het volledige recht om prijzen voor gebruik van Boggl te wijzigen. Dit zal minimaal 30 dagen op voorhand aangekondigd worden. Als u de wijgingen niet accepteert kunt u uw account opzeggen. Zie rubriek 'Opzegging' voor meer informatie over opzegging van uw Boggl account.

Eigendom van inhoud en gegeven

 • U bent enige eigenaar van de gegevens, afbeeldingen en inhoud die u zelf plaatst op Boggl. Na opzeggen van uw account worden uw gegevens bewaard op onze servers voor interne statiestieken. Moest u toch willen dat al uw gegevens definitief vernietigd worden kan u dit via mail aanvragen.
 • Het is niet toegelaten om afbeeldingen, tekstfragmenten en inhoud geplaatst door CREAMY BV op Boggl, te gebruiken voor eigen of commerciële doeleinden zonder toestemming van CREAMY BV.

Aansprakelijkheden

 • CREAMY BV is niet verantwoordelijk voor alle mogelijke schades die ontstaan door uw foutief of onvolledig ingegeven gegevens.
 • CREAMY BV is niet verantwoordelijk voor (negatieve) (financiële) gevolgen voor uw onderneming die ontstaan door gegevens die u zelf ingeeft op Boggl.
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CREAMY BV partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Overige

 • Bij overmacht is CREAMY BV niet aansprakelijk voor mogelijke downtime van Boggl.
 • CREAMY BV gebruikt diensten en hardware van derden om Boggl te leveren.
 • U bent niet toegelaten om de mailservices op Boggl te gebruiken voor SPAM-berichten.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:


CREAMY BV
Louis Schuermanstraat 2b
9040 Gent
BTW 0753.688.515
0489 099 415
hello@creamy.be